Poselství Božího Slova ze dne 7.2.2021

V neděli 7.2.20221 jsme slyšeli kázání Bruno Heidera na téma „V čem je naše naděje?“

Záznam najdete zde:  YouTube kanále sboru.