Kázání a vyučování 2019

Zde najdete zvukové záznamy Kázání Božího Slova a vyučování, které v nedávné minulosti zazněly v našem sboru.

17.2.2019      Petr Walach – ………
10.2.2019      Petr Walach – Základy církve podle Skutků 2.kap.
3.2.2019        Bruno Heider – Jak má vypadat občan Božího království
27.1.2019      Lukáš Walach – Boží království
20.1.2019     Lukáš Walach – Boží království
13.1.2019      Radek Smetana – Z pohledu historie církve – Karviná.
6.1.2019        Petr Walach – Vysláni na žeň 
1.1.2019         Bruno Heider – Novoroční poselství