Obnovení nedělních shromáždění.

Nedělí 5.6.2021 obnovujeme pravidelné bohoslužby v AC Oldřichovice.

Časy:  – 08:45 hod.  modlitby
– 09:30 hod. Bohoslužby
– 09:30 hod. Nedělní besídka – speciální program pro děti

Všechny srdečně zveme!!!

Součástí bohoslužby jsou Chvály, vyučování Božího Slova, Modlitby za nemocné.

Podmínka účastí je desinfekce rukou a roušky.