Shromáždění AC Oldřichovice 16.5.2021

Zveme vás ke sledováni shromáždění Apoštolské církve Oldřichovice

ze dne 16.5.2021 – Božím Slovem nám slouží Filip Kaleta.

Začínáme v 10:00hod. zde.