Na kafíčko s Irkou.

Zveme k poslechu dalšího rozhovoru, tentokrát s Irkou Skalickou.