Shromáždění AC Oldřichovice 18..4.2021

Zveme vás ke sledování přenosu z AC Oldřichovice.

Slovem slouží pastor Petr Walach na téma „Buď dobrým světlem“.