Senioři

Senioři

Scházíme se na pravidelných setkáních několikrát do roka.
Cílem je být spolu, povzbuzovat se, číst Boží slovo a zpívat chvály