Sbírka na sedačky

Sbírka na vybavení naší klubovny sedačkami pokračuje.

Díky sbírce tak bude klubovna pohodlná, moderní a vybavená pro veškeré akce mládeže a dorostu sboru.

V květnu jsme koupili první dvě, můžete si je vyzkoušet.

Ještě potřebujeme minimálně další dvě.

Zapojte se i vy a přispějte libovolnou částkou na číslo účtu 185753438/0300 s variabilním symbolem 111 a popisem SEDAČKA

Více info na webu nove-sedacky.webnode.cz/

Děkujeme !