Royal rangers

Royal Rangers je křesťanská organizace pro děti a mládež školního věku.
 Cílem je výchova mladého člověka k plnému, samostatnému a odpovědnému životu bez závislosti na čemkoli škodlivém.

Využíváme k tomu schůzky, víkendovky, tábory, výlety, sportovní a kulturní akce. Náplní je získáváni vědomostí, pozitivních návyků a dovedností v takových oblastech jako: život v přírodě – táboření, první pomoc a bezpečnost, mezilidské vztahy, křesťanská etika a základy Biblického učení.

Kdy: pátek od 17 do 19 hod

Kde: AC Oldřichovice

Pro koho: děti školního věku