Rekonstrukce kavárny 2022

Vážení přátelé,

připravujeme rekonstrukci naší sborové kavárny s cílem navýšení kapacity a také Upgrade designu. Máme zpracovaný projekt a protože je tato akce mimo schválený rozpočet, vyhlašujeme tímto účelovou sbírku.

Pokud chcete přispět, svůj dar pošlete na Číslo účtu: 2000394651/2010   … Variabilní symbol pro sbírku na kavárnu: 7242

je možno také využít pro vaši bankovní aplikaci následující QR kód: